Zepter finance centre

Zepter Finance Centre je deo kompanije Zepter International, osnovan sa ciljem da obavlja finansijsko-računovodstvene poslove za sva preduzeća koja kompanija Zepter poseduje u našoj zemlji.
Centar je svoje poslovanje proširio, tako da se bavi i kontrolom poslovanja preduzeća, pružanjem konsultantskih usluga iz oblasti poreske politike i izradom kompjuterskih programa, a pre svega obradom i kreiranjem novih baza podataka.
Zepter Finance Centra je u potpunosti osposobljen da pruža usluge i drugim pravnim licima.

Pravna lica koja, saglasno članu 32 Zakona o računovodstvu i reviziji, objavljuju finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora za poslovnu 2008. godinu:

Agrooprema ad - Finansijski izveštaj 2008 godine sa mišljenjem revizora (.pdf 13.6MB)

BEOGRADSPED doo - Finansijski izvestaj 2008 god sa misljenjem revizora (.pdf 897KB)

Beteks - Finasijski izvestaji 2008 god sa misljenjem revizora (.pdf 8MB)

Cargo logisticki centar - EFR Opinion 2008 FINAL (.pdf 1.1MB)

Central Investment - Finansijski izvestaji 2008 god sa misljenjem revizora (.pdf 598KB)

Centrotextil ad - Finansijski izvestaj za 2008 sa misljenjem revizora (.pdf 2MB)

European Investment - Finansijski izvestaji 2008 god sa misljenjem revizora (.pdf 287KB)

Global Real Estate & Investmet doo - Finansijski izvestaj 2008 sa misljenjem revizora (.pdf 319KB)

IBS IMMOBILIEN doo - Finansijski izvestaj 2008 god sa misljenjem revizora (.pdf 262KB)

IMMO 32 - Finansijski izvestaj 2008 god sa misljenjem revizora (.pdf 262KB)

Impregnacija - Finansijski izvestaj 2008 god sa misljenjem revizora (.pdf 1.1MB)

Inex Company Ineco - Finansijski izvestaji 2008 god sa misljenjem revizora (.pdf 2.1MB)

Izveštaj revizora 2008 konsolidovani finansijski izveštaji IMMO 32 Beograd-S (.pdf 356KB)

JUGOCENTAR ad - Finansijski izvestaji 2008 god sa misljenjem revizora (.pdf 1.1MB)

JUGOFUND doo - Finansijski izvestaji 2008 god sa misljenjem revizora (.pdf 762KB)

JUGOMETAL ad - Finansijski izvestaji 2008 god sa misljenjm revizora (.pdf 831KB)

KULTURA ad - Finasijski izvestaji 2008 god sa misljenjem revizora (.pdf 815KB)

Madlenijanum doo - Finansijski izvestaj 2008 god sa misljenjem revizora (.pdf 1.2MB)

METEOR ad - Finansisjki izvestaji za 2008god sa misljenjem revizora (.pdf 991KB)

Mokrin - Finansijski izvestaji 2008 god sa misljenjem revizora (.pdf 1.1MB)

Novi drvni kombinat - Finansiski izvestaji 2008 god sa misljenjem revizora (.pdf 352KB)

Novi kolektiv - Finansijski izvestaji 2008 god sa misljenjem revizora (.pdf 242KB)

Premija Radoševic - u likvidaciji Početni likvidacioni_bilans stanja i bilans uspeha (.pdf 262KB)

Zepter International doo - Finansijski izveštaji 2008 god sa misljenjem revizora (.pdf 496KB)

Zepter International doo - Izveštaj revizora konsolidovani finansijski izveštaji 2008 (.pdf 287KB)

European investment - Izveštaj revizora konsolidovani finansijski izveštaji 2008 (.pdf 254KB)

Beteks  doo - Konsolidovani finansijski izveštaji za 2008. godinu sa Mišljenjem revizora (.pdf 2.3MB)

Global Real Estate & Investment - konsolidovani finansijski izveštaji 08 (.pdf 10.1MB)

Halmstad doo - Konsolidovani finansijski izveštaji za 2008. godinu sa Mišljenjem revizora (.pdf 2.7MB)