Produkcija

Kada je materijal snimljen, potrebno ga je izmontirati, uraditi kolor korekcije, insertovati delove koji nisu snimljeni ili pak neke izbaciti.

Proizvodnja video poruke često izgleda veoma jednostavno i kao takva predstavlja autorsku kreaciju i inspiraciju. Ukoliko pogledate pažljivije, primetićete da studio vodi računa o svakom detalju koji je pažljivo kreiran da zadovolji želje klijenta i na najbolji način komunicira sa gledaocima.

Creative Studio Zepter je produkcioni partner kompanije Zepter International veoma uspešno je producirao kampanje za skoro sve Zepter proizvode i sva Zepter tržišta.