ZEPTER FINANCE

Kompanija Marshaly Insurance Broker izdvaja se po svom nezavisnom, specifičnom i holističkom pristupu finansijskom savetovanju. Našim klijentima i konsultantima pružamo najbolje moguće savete i znanje. Naša kompanija sa sedištem u Švajcarskoj ostvaruje dugogodišnju saradnju sa najvećim evropskim osiguravajućim kompanijama, što nam omogućava da ponudimo raznovrstan portfelj proizvoda. 

Saradnja sa renomiranim stručnjacima olakšava nam savladavanje složenih izazova specifičnih za svako tržište. Osnovni princip naše korporativne filozofije je nezavisno, stručno i kompletno finansijsko savetovanje prilagođeno potrebama svakog klijenta.

Uz Zepter brend kao znak postojanosti i kvaliteta i visokospecijalizovano stručno osoblje sa višedecenijskim iskustvom, Marshali Insurance Broker koristi svoje dugo akumulirano znanje i nudi klijentima jednu od najvrednijih stvari u životu: sigurnu budućnost.

Naša nezavisna pozicija na tržištu i dugogodišnje partnerstvo sa najpoznatijim osiguravajućim kompanijama širom sveta omogućava nam da pružimo ne samo najbolja rešenja, već i da napravimo ekskluzivni portfelj prilagođen vašim potrebama.

Marshaly Insurance Broker u svom poslovanju sledi Zepter filozofiju. Osiguranje imovine i lica, penzioni plan i zdravstveno osiguranje su uvek veoma osetljiva pitanja za klijente. Poslednjih godina, finansijsko tržište pretrpano je brojnim ponudama koje su nezadovoljavajuće za klijenta i njemu je teško da pronađe onu koja najviše odgovara njegovim potrebama. Da bi se napravio pravi izbor, neophodno je stručno znanje i procena tržišta orijentisana na budućnost. 

Marshaly Insurance Broker nudi sve to: odgovornost, stručno znanje i profesionalnost.

MISIJA I VIZIJA

Misija kompanije Marshaly Insurance Broker je da na najkvalitetniji način odgovori na potrebe svojih klijenata za proizvodima osiguranja, nudeći im svoje usluge ekspertskog finansijskog savetovanja. Marshaly Insurance Broker se u svom poslovanju vodi korporativnom filozofijom kompanije Zepter u čijem sklopu posluje i nastoji da se pozicionira kao vodeći broker na svim tržištima na kojima posluje.

Kompanija planira razvoj i širenje i na druga tržišta, kao i proširivanje saradnje sa raznim finansijskim institucijama kako bismo našim klijentima obezbedili pristup najboljim finansijskim proizvodima i najbolju moguću budućnost.

POSLOVNE ZGRADE I KANCELARIJE

Kompanija Marshaly Insurance Broker ima sedište u Švajcarskoji uspešno posluje u više evropskih zemalja, kao što su Srbija, Hrvatska i Slovačka. Gde god smo prisutni, prepoznati smo po stručnosti i kvalitetu. Osim toga, kompanija raspolaže izuzetnim poslovnim objektima u kojima zaposleni imaju najsavremenije uslove za rad.