POBOLJŠAJTE KVALITET SVOG ŽIVOTA

ČISTA VODA - ZDRAVLJE U SVAKOJ KAPLJICI 

Zagađena voda ne utiče štetno samo na naše zdravlje. U domaćinstvima se voda, osim za piće, koristi i u druge svrhe. Zbog toga je loš kvalitet vode izvor svakodnevnih problema. Kamenac je jedan od najvećih problema - stvara se uvek, a posebno kada se voda zagreva. Svakodnevno korišćenje tvrde vode izaziva taloženje kamenca.

Kao univerzalni rastvarač, voda na svom putu kroz zemlju i stene rastvara minerale - uglavnom kalcijum i magnezijum. Ovi minerali su glavni faktori nastanka tvrde vode. Što više minerala sadrži u sebi, voda je tvrđa.


BEZBEDAN EKOLOŠKI UREĐAJ

Postoji nekoliko načina za omekšavanje vode. Veoma su skupi, a nisu u potpunosti efikasni. Zepter je pronašao savremeno rešenje za problem tvrde vode u vašem domaćinstvu, sa ciljem da poboljša i zaštiti vaše zdravlje i poboljša kvalitet života.


KAKO CLEANSYMAG DELUJE NA VODU?

Elektromagnetno polje se stvara u namotajima aparata CleanSymag, koji se montira direktno na vodovodnu cev. Polje ima promenljivu zvučnu frekvenciju u opsegu od 1 do 5 KHz. Različite frekvencije utiču na različite minerale, cepajući molekularne veze Između njih i vode sa kojom su sjedinjeni.

Kristali kalcijuma i drugih minerala, koji imaju oštre ivice u hladnoj vodi, postaju manji i zaobljeniji i gube sposobnost sjedinjavanja. Kao rezultat mikrofrikcije između molekula minerala i naslaga kamenca, dolazi do rastvaranja i uklanjanja kamenca. Mineralne soli se ne talože na zidovima instalacija i uređaja. Lako se uklanjaju i ne dolazi do stvaranja novih naslaga kamenca.

Magnetno polje snižava površinski napon vode i ona postaje bolji rastvarač. Sa uređajem CleanSymag, voda zadržava isti stepen tvrdoće i ne gubi svoje osnovne ogranske i hemijske karakteristike. Magnetno polje poboljšava rastvorljivost kiseonika u vodi i stabilizuje njenu pH vrednost. Zahvaljujući većoj količini rastvorenog kiseonika i jonskog kalcijuma u vodi, cleanSymag olakšava proces apsorpcije vode u našem organizmu.

Uz CleanSymag, odeća lepše izgleda. Vlakna postaju mekša, otpornija i duže zadržavaju boju. Prljavština se lakše uklanja sa pločica, iz toaleta i lavaboa. Nema više žutih fleka. Nema ni mrlja na staklu i porcelanu.


PREDNOSTI PROIZVODA:

  • CleanSyMag sprečava prevremeno oštećenje instalacija u vašem domu.
  • Utrošićete za četvrtinu manje novca na popravke i rezervne delove.
  • Smanjuje račun za struju za 40%*
  • Produžava radni vek kućnih aparata za 30%
  • Štiti od korozije
  • Upotreba deterdženata smanjena je za 30%!
  • Štedi vaše dragoceno vreme. Voda u bojleru i instalacijama za centralno grejanje zagreva se 30% brže!

* Ukupni troškovi zavise od mehaničkih i hemijskih karakteristika vode, kao što su: temperatura, pH vrednost vode, tvrdoća i drugi faktori.